Realizacja wnętrz restauracji FONDO w Galerii w Radomiu

pomysl_na_wykonczenie_scian_w_restauracji_w_galerii_handlowej

Zaproponowane nazwa i logo lokalu ściśle podporządkowane zostały wytycznym estetyki budynku. Jest ono przestrzenne z podświetleniem bocznym nie przekraczające szerokość wejścia głównego lokalu. Trójwymiarowe logo wedle zaleceń głównego projektanta galerii nie powinno zawierać dodatkowych treści.

761136747

W projekcie zastosowano materiały wysokiej jakości: płytki gresowe na podłodze, okładzina naturalna w strefie baru, podświetlone szkło hartowane. Wszystkie materiały wykończone na wysoki połysk. Wszystkie zastosowane materiały wykończenia wnętrz muszą być NRO. Muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

realizacja_oryginalnego_baru_w_restauracji

Bar zaprojektowano w harmonii do wizerunku wnętrza lokalu. Technologia baru ustalana była w ścisłym porozumieniu z barystą który pracuje w lokalu. Technologia baru jak również zaplecza kuchennego musiała być opiniowana przez rzeczoznawców ds BHP i Sanepid. Podstawową zasadą działania galerii jest fakt, że projekty lokali opiniowane są przez rzeczoznawcę opiniującego cały projekt galerii. Koszt opiniowania jest po stronie Najemcy. Wszelkie zmiany w technologii każdorazowo ustalane są z władzami galerii.

wnetrza_nowoczesnej_restauracji_sushi

Realizacja projektu wnętrz restauracji Fondo w galerii handlowej w Radomiu wykonana została w pełni zgodnie z wytycznymi projektu ogólnego inwestycji. Projekt przekazywany do Galerii musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Dokumentacja techniczna przekazana do Galerii musi obejmować projekty wykonawcze branżowe.

projekt_restauracji_w_galerii_handlowej

Projekt aranżacji wnętrz na terenie galerii handlowej jest projektem znacznie bardziej skomplikowanym. W ramach pracy nad projektem konieczne jest uzyskanie odpowiednich akceptacji przez władze galerii. Nie można dokonać jakich kolwiek zmian bez wcześniejszego porozumienia z władzami obiektu. Przyjętą praktyką jest również fakt, iż w momencie rezygnacji z umowy Najmu konieczne jest doprowadzenie lokalu do stanu z przed zawarcia umowy - tzn jeśli lokal był w stanie surowym, rezygnujący Najemnca musi zdemontować wszelkie materiały wykończeniowe. Taka praktyka stosowana jest w większości galerii handlowych.

adaptacja_lokalu_gastronomicznego_na_terenie_galerii_handlowej_

Realizując projekt aranżacji wnętrz w lokalu na terenie galerii handlowej należy każdorazowo spełnić wymagania i wytyczne obiektu. Wytyczne sprecyzowane są w odpowiednim dokumencie który galeria załącza do umowy Najmu. Wizerunek lokalu musi być spójny z wizerunkiem danej galerii handlowej, np jeśli galeria handlowa w zamyśle jest obiektem outletowym to standard lokalu nie musi być wysoki. Natomiast jeśli galeria z założenia jest obiektem o wyższym standardzie, lokal musi odpowiadać temu wizerunkowi.

projekt_wielobranzowy_adaptacji_lokalu_restauracji_w_galerii_handlowej

Wytyczne dla najemcy w zakresie wykończenia lokalu zawarty jest w pakiecie projektowym najemcy. W informacji od galerii handlowej sprecyzowane sa takie zagadnienia jak: rodzaj i forma sufitu podwieszanego, odporność ogniowa poszczegółnych elementów wykończenia wnętrz, poziom i rodzaj posadzki etc. Całość projektu wraz z projektami branżowymi winna być opiniowana i uzgadniana z Architektem Wynajmującego za pośrednictwem Koordynatora Najemców wstępnie na etapie koncepcji oraz ostatecznie na etapie projektu budowlano-wykonawczego przeznaczonego do realizacji.
Projektanci uczestniczący w procesie projektowym winni dołączyć dokumenty: uprawnienia projektowe i przynależność do izby.

kompleksowa_obsluga_projektowa_adaptacji_lokalu_w_galerii_handlowej

jmsSTUDIO s.c. prowadzi pełną procedurę w celu uzyskania właściwych dokumentów zezwalających na realizację wnętrz lokalu. Praca obejmuje projek  koncepcyjny oraz projeky wykonawce podlegający uzgodnieniu z władzami galerii. Praca obejmuje również prowadzenie procedury w celu uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, jeśli takie jest wymagane.

wnetrza_restauracji_w_galerii_handlowej

Projekt  wnętrz lokalu w galerii handlowej musi być opracowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w danej specjalności. Przekazany projekt budowlany musi zawierać projekty branżowe. Wszelkie zmiany aranżacji we wnątrz lokalu wiążą się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oczywiście nie dotyczy to zmiany kolorystyki bądź okładzin ściennych, ale np przekwalifikowanie lokalu restauracji na lokal handlowy wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

ZOBACZ INNE PROJEKTY