Realizacja wnętrz restauracji FONDO w Galerii w Radomiu

Zespół projektowy
projekt został opracowany przez zespół jmsSTUDIO s.c.
Dodatkowe informacje
Kategorie
Wnętrza gastronomiczne Wnętrza usługowe
Podczas prowadzenia prac wykończeniowych w lokalach, zabronione jest wykonywanie czynności skutkujących obniżeniem nośności elementów głównych konstrukcji budynku, tj. samowolne bruzdowanie, otworowanie, przerywanie ciągłości zbrojenia itp. W galerii handlowej zabrania się mocowania elementów budowlanych i elementów wykończenia wnętrz do ścian wydzielających lokal i do ścian szachtów. Projektant przed przystąpieniem do opracowania powinien sprawdzić zgodność przekazanych dokumentów ze stanem istniejącym na budynku (w szczególności istniejące dyspozycyjne media, uwarunkowania wymiarowe i konstrukcyjne oraz aranżacje wnętrza).