Nasza pracownia oferuje  kompleksowe usługi w zakresie: projekty koncepcyjne wnętrz, projekty wykonawcze wnętrz, indywidualne projekty: lamp, mebli, dekoracji itp. , realizacje wnętrz

Podczas realizacji zlecenia zajmujemy się kompleksowo jego obsługą na każdym etapie od fazy projektowej przez realizacje aż do wsparcia logistycznego przeprowadzki. W sytuaji gzie jest to konieczne prowadzimy procedury administracyjne i uzyskujemy konieczne i wymagane prawem budowlanym oraz przepisami odrębnymi pozwolenia i decyzje administracje w tym również konieczne opinie rzeczoznawców do spraw BHP, P.Poż i SANEPID dla obiektów komercyjnych.

Cechuje nas  elastyczne podejście do każdego tematu i Klienta, często dopasowujemy zakres prac i każdego opracowania w zależności  od potrzeb Klienta i wymogów stawianych przez obiekt  lub podmiot nim zarządzający. Pamiętamy również o warunkach lokalizacyjnych zwłaszcza przy projektowaniu szyldów i wizerunku wizualnego w zakresie projektu elewacji budynku czy pawilonu.

Jeżeli projekt wnętrz wymusza wprowadzenie zmian stanowiących przedmiot projektu budowlanego a specyfikacja robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub realizacji innej procedury, opracowujemy stosowną konieczna dokumentację projektowa i uzyskujemy wymagane decyzje.

Wszystkie projekty wnętrz opracowujemy w taki sposób by były zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi takimi jak :  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Polskie Normy, Ustawa Prawo Budowlane, i inne obowiązujące  rozporządzenia oraz  ustawy włącznie z aktami prawa lokalnego co pozwala w późniejszym czasie bez większych problemów dokonać wszystkich koniecznych odbiorów w tym przez SANEPID i P.Poż. co jest szczególnie ważne przy obiektach usługowych.

Zakres usług jmsSTUDIO obejmuje:

 • projekt koncepcyjny
 • w razie konieczności projekt architektoniczny budowlany
 • projekt konstruktorski np. dla ścian działowych w obiektach usługowych np. typu Galeria Handlowa, lub inne konieczne np. dla ciężkich elementów wystroju
 • - projekt  wykonawczy wielobranżowy jeżeli jest wymagany  np. Galerii Handlowych
 • wytyczne dla  instalacji wewnętrznych sanitarnych (WOD-KAN-GAZ-CO)
 • dokumentację kosztorysową  oraz  przedmiar prac wykończeniowych i budowlanych
 • wymagane uzgodnienia i pozwolenia takie jak: opinia rzeczoznawcy d/s BHP, d/s higieniczno-sanitarnych, d/s p. Pożarowych, uzgodnienie projektu w zakresie szyldów i zmian w elewacji oraz innych koniecznych z  Zarządem Dróg Wojewódzkich i ZIKIT-em, uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzgodnienie z Wojewódzkim              konserwatorem Zabytków, uzgodnienie z plastykiem miejskim w zakresie szyldów i elewacji
 • projekt wnętrz nowoczesnych prostych oraz projekty wnętrz klasycznych - każdy projekt  indywidualny jest inny i zaprojektowany adekwatnie do potrzeb klienta
 • wytyczne dla instalacji elektrycznej wewnętrznej
 • jeżeli są wymagane projekty SAP, DSO oraz projekty instalacji nisko prądowych w tym CCTV
 • dokumentacja wymagana przez manual projektowy lub zeszyty komercjalizacyjne
 • nadzór autorski w pełnym zakresie łącznie z logistyką budowy
 • projekt powykonawczy